Astrologia

Astrologia

wróżka, karty, tarot

Astrologia jest obszerną i fascynującą dziedziną wiedzy, znaną od wieków. Jej podstawowym przesłaniem jest to, że jesteśmy dziećmi wszechświata i współtworzymy z nim jeden organizm wzajemnie na siebie oddziaływując.

Mieszkając na Ziemi odbieramy emanacje kosmiczne i podlegamy ich prawom, podobnie jak cała materia ożywiona - drzewa, rośliny. Wirujące wokół nas planety mają ogromny wpływ na wiele aspektów naszego życia i na nas samych, to za ich przyczyną rodzimy się dynamiczni, albo praktyczni... Ale największy wpływ na naszą osobowość ma najbliższa nam gwiazda - Słońce - to ono przesuwając się po zodiaku wyznacza, czy jesteśmy Wodnikiem, czy Strzelcem. Pozostałe planety uzupełniają ten obraz, dodają smaczku, sprawiają, że nie jesteśmy ludźmi z dwunastu szablonów. Wyznaczają nasze zdolności i nasze słabości, sprawiają, że każdy z nas jest niepowtarzalny...

Astrologia ZNAKI ZODIAKU

Znaki zodiaku dzielimy na żywioły i jakości. Żywioły obejmują cztery grupy znaków i odnoszą się do do zasdniczych funkcji umysłowo-psychicznych : ŻYWIOŁ OGNIA : Baran , Lew , Strzelec - charakteryzuje je żar ducha, szybkość działania, entuzjazm ŻYWIOŁ ZIEMI : Byk, Panna, Koziorożec - praktycyzm, przywiązanie do wszystkiego co realne ŻYWIOŁ POWIETRZA : Bliźnięta, Waga, Wodnik - intelekt, logika, obiektywizm ŻYWIOŁ WODY : Rak, Skorpion, Ryby - uczuciowość, wrażliwość, intuicja Jakości obejmują trzy grupy znaków tej samej dynamiki : KARDYNALNE : Baran , Rak , Waga , Koziorożec Jeżeli te znaki przeważają w kosmogramie nad innymi, znaczy to, że ludzie ci będą aktywnie działać na otoczenie STAŁE : Byk , Lew , Skorpion , Wodnik Jeśli im właśnie przypada szczególne znaczenie w horoskopie , oznacza to , ze ludzie ci nie będą ulegali wpływom otoczenia ZMIENNE : Bliźnięta , Panna , Strzelec , Ryby Prezentują chwiejna postawę wobec otoczenia , oznaczają niezdecydowanie i niepewność. Znaki zodiaku dzielimy również na męskie i żeńskie .Występują na kole naprzemiennie,raz żeński, raz męski. MĘSKIE : Baran, Bliźnięta, Lew , Waga, Strzelec, Wodnik ŻEŃSKIE : Byk, Rak, Panna, Skorpion, Koziorożec, Ryby

Astrologia DOMY

Koło zodiakalne dzielimy na 12 domów, z których każdy odpowiada innej dziedzinie naszego życia :
pierwszy dom : nasze ego, osobowość, naturalne predyspozycje
drugi dom : finanse i sprawy materialne
trzeci dom : najbliższe otoczenie, sposoby komunikowania się
czwarty dom : twoje korzenie, poczucie bezpieczeństwa
piąty dom : dzieci, przyjemności
szósty dom : praca zarobkowa, zdrowie
siódmy dom : partner, życie publiczne
ósmy dom : śmierć, sex
dziewiąty dom : etyka, religia, filozofia
dziesiąty dom : kariera
jedenasty dom : przyjaciele
dwunasty dom : sprawy ukryte, więzienia, szpitale

Domy dzielimy wg jakości na :
kątowe ( najważniejsze ) - pierwszy, czwarty, siódmy, dziesiąty. Mottem ich jest czyn i wola .
następujące - drugi, piąty, ósmy, jedenasty. Mottem ich jest stabilizacja .
upadające - trzeci, szósty, dziewiąty i dwunasty. Mottem ich jest uczenie się.

Również dzielimy je wg żywiołów na:
domy życia - pierwszy, piąty i dziewiąty. Domy te pokazują twórczą myśl i nasz stosunek do świata i ludzi.
domy materialne - drugi, szósty i dziesiąty. Domy te świadczą o praktyczności i odpowiedzialności.
domy partnerstwa - trzeci, siódmy i jedenasty. Domy te świadczą o potrzebie obcowania z ludźmi.
domy mistyczne - czwarty, ósmy i dwunasty. Domy te mówią o uczuciach i przywiązaniu.

Astrologia PLANETY
SŁOŃCE - pozycja słońca wskazuje na tę dziedzinę życia w której chcielibyśmy najbardziej błyszczeć w znaku zodiaku - jest najważniejszym elementem horoskopu, wskazuje na zachowanie się danej osoby, na jej możliwości twórcze w domu - wskazuje w jakich dziedzinach życia osoba zaangażuje swoje możliwości twórcze, określa wolę.
KSIĘŻYC - pokazuje te dziedzinę życia z którą jesteśmy najbardziej emocjonalnie związani w znaku - ukazuje rodzaj doświadczeń z dzieciństwa w domu - dziedzina życia w którą osoba jest bardzo zaangażowana emocjonalne
MERKURY - pokazuje, gdzie i jak będziemy się najlepiej komunikować odbija cechy znaku w którym przebywa w domu - pokazuje dziedzinę życia w której osoba będzie zaangażowana umysłowo, będzie wyrażała swoją ekspresję
WENUS - wskazuje na dziedzinę życia, która najbardziej nas cieszy wskazuje na sposób wyrażania uczuć w partnerstwie, mówi o stanie posiadania osoby w domu - wskazuje typ ludzi z jakimi osoba lubi się kontaktować
MARS - pokazuje te dziedzinę życia w która wkładamy najwięcej energii w znaku - pokazuje w jaki sposób osoba działa w domu - które dziedziny życia mogą stanowić zagrożenie
JOWISZ - reprezentuje powodzenie, szczęście, zaszczyty w znaku - wskazuje na etyczne, filozoficzne, religijne poglądy, dotyczy edukacji wyższej w domu - wskazuje w jakich dziedzinach życia osoba wyraża swoje etyczne, filozoficzne poglądy
SATURN - wskazuje na naszą życiową lekcję w znaku - mówi o rodzaju pracy i karierze zawodowej w domu - pokazuje te dziedziny naszego życia w których zostaniemy najbardziej doświadczeni, ograniczeni
URAN - pokazuje tę dziedzinę życia w której chcemy zrobić coś oryginalnego w znaku - określa wspólny los grupy rówieśniczej w domu - określa dziedzinę życia narażoną na zaskakujące zmiany
NEPTUN - pokazuje tę dziedzinę życia, gdzie osoba ma tendencję do zwodzenia siebie i innych w znaku - określa twórcze zdolności, działa pokoleniowo w domu - pokazuje dziedziny życia w których ujawni się intuicja, zdolności artystyczne, paranormalne
PLUTON - wskazuje, gdzie twoje plany się komplikują lub skrywasz głęboko swoje problemy w znaku - wskazuje głębokie przemiany społeczne, planeta pokoleniowa w domu - pokazuje te dziedziny życia, gdzie osoba dąży do samoodnowy

Astrologia ASPEKTY

Aspekt, to zmierzona w stopniach ekliptyki kątowa odległość między dwiema planetami, znakami zodiaku, planetą a szczytem domu czy innymi ważnymi punktami horoskopu.
0 0        - koniunkcja   ( naciski )
60 0       - sekstyl   ( sposobność )
90 0       - kwadrat   ( wyzwanie )
120 0     - trygon       ( ułatwienie )
150 0     - kwinkunks  ( uporządkowanie )
180 0     - opozycja   ( świadomość )
Przy tym, warto pamiętać, że w profesjonalnej astrologii , przy interpretacji horoskopu, o analogii do sytuacji w teatrze :
- planety są aktorami
- domy są miejscami gdzie rozgrywa się akcja
- aspekty mówią nam, jak aktorzy grają swoje role

hipnoterapia

jako wróżka prowadzę od 20 lat salon tarota ciesząc się zaufaniem swoich klientów. moje wróżby pomagają odnaleźć sens życia, oraz uniknąć poważnych niebezpieczeństw. uważam, że w ten sposób wypełniam swoje posłannictwo polegające na pomocy innym ludziom. jako wróżka potrafię przewidzieć i przystępnie przedstawić węzłowe momenty życia, potrafię dopomóc w podjęciu trudnej życiowej decyzji. warto zasięgnąć mojej opinii również w sprawach pracy, przyszłości naszych bliskich, bądź w sprawach uczuciowych...

wróżka, tarot wróżby

jeśli chcesz poznać swoją przyszłość, jak potoczą się losy twojej rodziny, twojego związku uczuciowego, co czeka cię w pracy? zapraszam na przyjazny seans bo któż nie jest ciekawy co przyniesie mu przyszłość? jutro, za kilka dni, lub w ciągu najbliższych lat? dzięki kartom tarota można otrzymać odpowiedź na każde pytanie. sposobów na przewidywanie przyszłości jest wiele. tradycja przekonuje, że człowiek może przy pomocy wróżenia dowiedzieć się wszystkiego, co jest mu potrzebne, żeby zmienić niesprzyjający bieg swojego życia, lub odwrotnie, zachować i umocnić jego pomyślny aspekt, osiągając przy tym wewnętrzną wolność, albowiem odpowiedź na nasze pytanie jest już napisana...

trzeba tylko odczytać ją z materii delikatnej jak mgła... barwne karty rozłożone na białym stole mówią o szczęściu i spełnionej miłości... podróżnicy wszystkich światów płynący pod rozgwieżdżonym niebem, nie znający miejsca z którego przybyli i do którego dopływają, czasami uśmiechają się do gwiazd w podzięce za życzliwość.

i jednego możemy być pewni - bóg także czasem wróży sobie z listków akacji...

wróżka grażyna krygier